top of page
  • Writer's pictureMarcas Mac an Tuairneir

Catrìona NicGumaraid

Eilidh

Bha dùil a'm gum biodh tu agam

measg chreag is tiùrr is ghlinn,

s gun ionnsaicheadh tu cainnt Dhiarmaid

gu siùbhlach bhuam fhìn -

chan ann an seo san ear-bhaile,

far nach tuig mi cleas na cloinn';

ach a-nochd gur dlùth an dàimh, a chagair,

's tu torghan air a' chìch.


Air a thoirt bho An Aghaidh na Sìorraidheachd Polygon, 1991

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page