• Marcas Mac an Tuairneir

Catrìona NicGumaraid

Eilidh

Bha dùil a'm gum biodh tu agam

measg chreag is tiùrr is ghlinn,

s gun ionnsaicheadh tu cainnt Dhiarmaid

gu siùbhlach bhuam fhìn -

chan ann an seo san ear-bhaile,

far nach tuig mi cleas na cloinn';

ach a-nochd gur dlùth an dàimh, a chagair,

's tu torghan air a' chìch.


Air a thoirt bho An Aghaidh na Sìorraidheachd Polygon, 1991

0 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2023 by ENERGY FLASH. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now