• Marcas Mac an Tuairneir

Màiri NicGumaraid

An t-òrdugh a-mach

An t-ordugh a-mach air taic ùr-thaic nan Gàidheal le corp is cridhe 's anail bheò;

's carson a-rèisd a tha mo chridhe bualadh tid' nas freagarraich' ri bodhaig Ghalld'?

Am buin mi do rèiseamaid stèidhichte mhòr? No muigh ann an sliochd agart-thrèibh?

a chanadh le smal fìrinn na brèig gu bheil sibh làidir dìleas fhathast beò air oir bhur n-eachdraidh is ciùil?

An t-òrdugh a-mach.

Chosg an èigh an fhaireachdainn og dhan fheadhainn a rinn i,

dhan oigridh?

Air a thoirt bho An Aghaidh na Sìorraidheachd Polygon, 1991

0 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2023 by ENERGY FLASH. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now