top of page
  • Writer's pictureMarcas Mac an Tuairneir

Marcas Mac an Tuairneir

Updated: Sep 30, 2020

An Leabhar II Do Bheileag Bheag

Dh'innis do mhàthair dhomh an-diugh, gu bheil thu air mo leabhar 

a ghoid bhon sgealp, gus a thoirt a-steach do thèarmann teanta is a leughadh do do bheathaichean lìonta.

Thug siud adhbhar dhomh sgrìobhadh as ùr.

Ged nach leugh thu na faclan ann, tuigidh tu fhathast fhaireachdainn,  a chòmhdach cèireach, 

meallach nad làimh, 's tu - tron ghnìomh sin - a' coinneachadh gach feart do chruinne.

Bheir siud adhbhar dhuinn ar faclan a thoirt air aghaidh. Is dòcha gur gintinneachd, thug dhut do spionnadh. 'S mi a chunnaic sin iomadh uair, nad mhàthair, 

a' dìreadh an àrd-ùrlair, gus an coisneadh i a bonn,

A sàilean àrda ceum o chèile, agus tu suaineadh innte fhad 's a bha i ri seinn. Bu siud do chiad òran càraid. 

Is sin an seòrsa leasain tha ri leughadh eadar mo dhuilleagan, a thuigeas tu, mar is còir, nuair a thig do là is, mar sin, 

's mo dhòchas gum bi e ann dhut, 

nuair as dheth-san nì thu feum.

B' e siud adhbhar dha a sgrìobhadh. Dèan èirigh slàn is nach suidheamaid còmhla

gus an innis mi na thachair 

gus an spreagadh:

na dàin a lìonadh an leabhar nad làimh agus an fheadhainn a nì ùrachadh.

'S tu bhios am measg ciad fheadhna 

a gheibh e, ùr on chlò, is mar sin, chan e a-mhàin mo sgeulachd fhèin 

ga sgaoileadh thar nan duilleagan, ach criomagan eachdraidh na coimhearsnachd dheth am bi tu, rè ùine, nad phàirt.

An àrainneachd a tha sinn air dealbhadh, gus do chaidreabh is do dhìon.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page