• Marcas Mac an Tuairneir

Meg Bateman


Alba fo Dhìmeas


Chuala mi oileanach ag ràdh, 'Luchd nan eilean, chan iongantach gur suarach an cultar - dè 'n cothrom a th'aca air ealain?' Is lean fear eile air, 'Mura biodh an t-Ath-Leasachadh, bhitheadh Mozart is Verdi againn fhìn ann an Alba...' Tha mi ag ionnsachadh bhuapa gu bheil obair an oideachais coilionta; a-nist chan fhaic iad an grinneas nan dualchas.


Air a thoirt bho An Aghaidh na Sìorraidheachd Polygon, 1991

1 view0 comments

Recent Posts

See All

© 2023 by ENERGY FLASH. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now